Privacyverklaring

Wij werken aan continue informatieveiligheid.

We gebruiken cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
We delen cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
We bewaren cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
We houden met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
We vragen toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
We informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van haar persoonsgegevens. 
We informeren onze cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
We informeren cliënten indien wij  bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.Wij staan klaar voor jullie!

Je kan je direct online aanmelden. Wil je liever telefonisch je eerste afspraak plannen dan kan dat natuurlijk ook. Je mag ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur.