Nieuws

13 maart 2020

Aangescherpte maatregelen m.b.t. het Corona virusWe willen jullie graag informeren over maatregelen die we gaan nemen om de verspreiding van het Corona virus / COVID-19 zo veel mogelijk tegen te gaan.

  • Wij schudden geen handen meer bij binnenkomst en vertrek.
  • Wij wassen extra vaak onze handen.
  • Wij vragen je om niet naar de praktijk te komen indien je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Bel ons in dit geval vóór je afspraak om te overleggen.
  • Wij vragen je om maximaal 1 persoon (dit is inclusief kinderen) extra mee te nemen naar je afspraken bij ons op het spreekuur. Deze persoon mag ook geen klachten hebben van verkoudheid hoesten of koorts. Deze maatregel geldt overigens ook voor de meeste ziekenhuizen in onze regio.
  • Mocht je zelf het Coronavirus hebben of 1 van je huisgenoten heeft het virus, willen we graag dat je ons hierover z.s.m. telefonisch inlicht.
  • In verschillende ziekenhuizen (CWZ en Radboud) in onze regio is de maatregel van kracht dat er slechts 1 begeleider, meestal is dit de partner, bij de zwangere op de verloskamer aanwezig mag zijn tijdens de bevallig. De kans is groot dat de andere ziekenhuizen deze maatregel zullen volgen.
  • In de ziekenhuizen zijn de bezoekersregelingen beperkt.

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen een inpact kunnen hebben op de logistiek en je beleving in de zwangerschap, maar om een grote uitbraak met enorme gezondheidsrisico’s voor de Nederlandse bevolking te voorkomen, zullen we dit samen op moeten pakken en hopen we op jullie medewerking.

Omdat de maatregelen per dag kunnen veranderen, vragen we je om regelmatig, liefst dagelijks op onze website het praktijknieuws te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente adviezen en maatregelen.

https://www.verloskundigecuijkmill.nl/nieuws/

 

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

 

Bron: KNOV


Terug naar overzicht

Wij staan klaar voor jullie!

Je kan je direct online aanmelden. Wil je liever telefonisch je eerste afspraak plannen dan kan dat natuurlijk ook. Je mag ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur.